Skip to main content
 

WIJ
CREËREN EN VERZILVEREN
HUISVESTINGSKANSEN.CONCEPT | ONTWIKKELING | PARTICIPATIEProgres


Onderneming

Progres is een onafhankelijke, professionele en moderne vastgoedonderneming. Wij (her)ontwikkelen, zowel risicodragend als gedelegeerd (eveneens met tussenvormen), gebouwen en kleinschalige gebieden. Vooral in een meer complexe context zoals stads-, dorps- en wijkcentra waar diverse functies samenkomen. Ons zwaartepunt ligt in ‘de vierhoek’ Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen en Roermond, maar ook daarbuiten zijn we actief.

Organisatie

Wij zijn georganiseerd als netwerkorganisatie van interne en externe vastgoedprofessionals. Daarnaast werken wij per project vanaf de start veelal samen met gerenommeerde (eind)beleggers, collega-ontwikkelaars en/of bouwers. Zodat op projectniveau steeds weer het juiste team aanwezig is om vastgoedkansen vakkundig te verzilveren en vastgoeduitdagingen doortastend aan te pakken. Contactpersoon bij Progres is ir. A.R.J. (Arjan) Graat MRICS.

Visie

De vastgoedmarkt is structureel veranderd. Nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen doen zich voor. Verschillen worden groter en veranderingen gaan sneller. Een realiteit die een andere manier van denken en doen vergt. Waar het begint met een frisse, eigentijdse vastgoedbenadering én het (echt) stellen van de ‘waarom’-vraag. Van aanbodgericht naar vraaggericht. Waarmee dus over ons vakgebied heen gekeken moet worden en samenwerking meer dan ooit centraal staat. Omdat alleen dan het verschil wordt gemaakt.

Missie

Wij willen een perfecte leefomgeving creëren voor eindgebruikers. Bij ons is het vertrekpunt dan ook altijd de eindgebruiker. Waarbij we met het juiste concept en ontwikkelplan draagvlak creëren bij en mét alle stakeholders. Vastgoed moet gebruikers activeren en inspireren, door sfeer, gebruiksgemak en multifunctionaliteit. Waar synergie ontstaat tussen het bestaande en het nieuwe. Levendigheid als kernopgave. Met als afgeleide een gewaarborgd maatschappelijk én financieel rendement, voor huidige en toekomstige generaties.

Activiteiten


Conceptontwikkeling

In een sterk veranderende vastgoed- en consumentenmarkt zijn slimme vastgoedconcepten meer dan ooit gewenst. Wij zijn uitstekend thuis op het snijvlak van marketing en vastgoed. We vertalen marktbehoeften, -wensen en -ontwikkelingen naar de juiste productmarktcombinaties. Om deze uit te werken tot onderscheidend en toekomstbestendig vastgoed. Wij passen bestaande, succesvolle concepten toe, al dan niet situationeel aangepast. Tevens genereren wij afgeleide en nieuwe concepten voor specifieke locaties en/of doelgroepen.

Vastgoedontwikkeling

De toenemende complexiteit, dynamiek en tijdshorizon in vastgoedontwikkeling vragen meer visie, inhoud, communicatie en geduld. Met onze ruime ervaring in uiteenlopende integrale projecten, zijn wij een aangewezen ontwikkelpartner. Onze kracht ligt daarbij vooral in de initiatief- en conceptfase van planontwikkelingen. Waar creativiteit en pro-activiteit worden verlangd, een ontwikkelingsvisie en ambitieniveau tot stand komen, partijen worden verbonden en projectuitgangspunten worden gedefinieerd.

Projectparticipatie

Een vastgoedproject vergt de nodige kennis, kunde, inzet en is veelal kapitaalintensief. Wij ondersteunen bedrijven, collega-ontwikkelaars en particulieren die een vastgoedproject (willen) starten, mits passend en haalbaar, met aanvullende expertise, capaciteit en/of (in)directe middelen. Wij zijn vertrouwd met diverse samenwerkingsvormen. In gezamenlijk overleg komen we tot een optimale balans tussen inbreng, risico en resultaat. Geen ‘quick-win’s alone’ maar ‘long win-win’s together’. De duurzame relatie met onze partners staat voorop.

Contact


Heeft u een huisvestingswens? Zoekt u een samenwerkingspartner voor uw project? Loopt uw project vast? Zoekt u nieuwe inzichten of ideeën? Heeft u een grondpositie die u wilt verzilveren? Wat uw vastgoedvraag ook mag zijn, wij helpen u graag. Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak of stuur een e-mail.

Progres Real Estate B.V.
(Post)adres:
Sint Nicasiusstraat 2
5591 EX Heeze (NL)

+31(0)40 209 21 79
info@progres.pro
www.progres.pro
KvK 55050964

Bezoek uitsluitend op afspraak.